Tervetuloa kehittämään entistä turvallisempaa terveyden- ja sairaanhoitoa!

Potilaiden ja heidän läheistensä osallistuminen on potilasturvallisuustyön peruslähtökohta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin on laadittu kattava potilasturvallisuussuunnitelma, johon otetaan mukaan myös potilaat ja heidän omaisensa.

HUS haluaa lisätä jatkuvaa vuoropuhelua potilasturvallisuustyössä. Tule siis mukaan ideoimaan ja arvioimaan parhaita käytäntöjä potilasturvallisuuden parantamiseksi.

Osallistumalla vaikutat entistä turvallisemman terveydenhuollon kehittämiseen HUS-alueella ja laajemmin.

Osallistuminen on nimetöntä ja se vie aikaasi noin 5 minuuttia. Teknisissä kysymyksissä ota yhteyttä palvelun toteuttajaan Fountain Parkiin.

Kiitokset osallistumisestasi!

Yhteistyöterveisin

Lasse Lehtonen, hallintoylilääkäri ja Sari Palojoki, potilasturvallisuuspäällikkö

Obs!
En viktig del av denna patientsäkerhetsenkät är att bedöma andra deltagares idéer, därför bör all material vara på ett språk. Du kan gärna presentera dina tankar på det språk du vill.